Философи, хүний эрхийн уулзварт: Технологийн ёс зүй философийн улсын XIV олимпиад зохион байгуулагдана