Клубүүдийн нээлттэй өдөрлөг зохион байгуулагдана
Батбаяр