БЗС-ийн “ Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр үргэлжлүүлэн суралцах оюутнуудын анхааралд
ЗАА

2021-2022 оны хичээлийн жилийн хаврын улиралд болон 2018-2021 онуудад  (жилийн чөлөөнөөс ирж сурах) “Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр суралцаж байсан тэргүүлэх бус ба тэргүүлэх чиглэлийн мэргэжлийн суралцагч 2022-2023 оны хичээлийн жилийн намрын улиралд зээлд үргэлжлүүлэн хамрагдаж болно.

Тавигдах шаардлага:

  • Голч дүн нь бакалаврын хөтөлбөрт суралцагч 2,8,  магистрант, докторант 3,2 болон түүнээс дээш байх;
  • Тухайн улиралд 10-аас багагүй кредитийн хичээл сонгон судалсан байх;

“Оюутны хөгжлийн зээл”-ээр  үргэлжлүүлэн суралцах тэргүүлэх болон тэргүүлэх бус мэргэжлийн оюутан голч дүнгийн тодорхойлолт болон  эрсдэлийн даатгал төлсөн баримтыг бүрэлдэхүүн сургуулийнхаа хариуцсан   ажилтанд 2022.08.22-ноос 09.02-ны (ажлын)  өдрүүдэд өгч, зээлийн гэрээнд гарын үсгээ зурж, хичээл сонголт-2 хийх эрхээ нээлгэнэ.

Хичээл сонголт-2 хийсний дараа:

  1. Тухайн улиралд судалж байгаа хичээлийн хуваарь (оюутан вебээсээ хэвлэнэ)
  2. Сургалтын төлбөрийн нэхэмжлэх (бүрэлдэхүүн сургуулийн нягтлан бодогчоос авна)-ийг хариуцсан ажилтанд өгнө.

ТАЙЛБАР:

Тухайн улиралд авах ОХЗ-ийн мөнгөн дүнгийн 1.1 хувиар эрсдэлийн даатгал төлнө. (Улаанбаатар хотын даатгал ХХК-ны Төрийн банк-109000174819, Хаан банк-5124001779, Хас банк-5002411717, Голомт банк- 1105362203, ХХБ-2611015001 тоот дансанд төлөхдөө гүйлгээний утга дээр сургууль, овог нэр, регистрийн дугаарыг кириллээр бичсэн байх шаардлагатай.)

Сургалтын Хөтөлбөрийн Бүртгэлийн Алба