Докторын зэрэг хамгаална

ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуулийн докторант Онхын Цогбаяр “Цахилгаан шугам сүлжээний цахилгаан энергийн дамжуулалтын оновчлолын математик загварууд” сэдвээр техникийн ухааны доктор (Ph.D.)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 06 дугаар сарын 17-ны өдрийн 13:00 цагт ШУТИС-ийн III байр 207 тоот хурлын танхимд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТТНС-ийн Эрдэм шинжилгээний уншлагын танхимаас танилцаж болно.

Эрчим хүчний докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл