Докторын зэрэг хамгаална.

ШУТИС-ийн Нээлттэй боловсролын төвийн докторант Бэгзийн Анхбаяр “Дээд боловсролын байгууллага дахь жендерийн тэгш байдлын үнэлгээний индекс боловсруулсан нь (ШУТИС-ийн жишээн дээр)” сэдвээр боловсрол судлалын доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2022 оны 5 дугаар сарын 26-ны өдрийн 16:00 цагаас Эрдмийн ордны 1501 тоот танхимд болно. 

Олон улс судлал, удирдахуйн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл