"ШУТИС-ийн багш, ажилтны өөрийн үнэлгээний систем"-ийг хэрэгжүүлэх түр журам