ШУТИС-ийн Архивын сан хөмрөгийн баримтыг ашиглуулах журам