ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН ТҮҮХТ 60 ЖИЛИЙН ОЙН ХӨТӨЛБӨР