ШУТИС-д магистрантур, докторантурын эчнээ сургалт явуулах журам