ШУТИС-ИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

Магадлан итгэмжлэл нь чанарыг баталгаажуулах, аливаа үйл ажиллагааг байнга өөрчлөн сайжруулахад чиглэгдсэн удирдлагын үр дүнтэй арга хэрэгсэл бөгөөд байгууллага, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн түвшин, уялдаа холбоо, чанарыг тодорхойлох, оролцогч талууд, олон нийтэд итгэл үнэмшлийг бий болгох систем гэж үздэг. ШУТИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд  хөтөлбөр, мэргэжлийг үе шаттай магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагааг тасралтгүй явуулж байна.

ШУТИС-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

(бүрэлдэхүүн сургуулиар)

 

ШУТИС-ИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

 

 

д/д Сургууль Индекс Хөтөлбөр Зэрэг Магадлан итгэмжлэгдсэн огноо
1 БАС D073101 Архитектур Бакалавр 2018
2 БуХС D041301 Бизнесийн удирдлага Бакалавр 2018
3 D041302 Менежмент Бакалавр 2018
4 D092301 Нийгмийн ажил Бакалавр 2020
5 D041303 Төрийн удирдлага Бакалавр 2020
6 МехТС D071601 Авто инженер Бакалавр 2021
7 D071402 Үйлдвэрлэлийн автоматжуулалт Бакалавр 2021
8 D071502 Метал боловсруулах технологи Бакалавр 2021
9 МХТС D061901 Цахилгаан холбоо Бакалавр 2019
10 D061902 Утасгүй холбоо Бакалавр 2019
11 D071401 Электроник Бакалавр 2019
12 D061303 Мэдээллийн систем Бакалавр 2019
13 D061304 Мэдээллийн технологи Бакалавр 2019
14 D061302 Програм хангамж Бакалавр 2019
15 D061202 Системийн аюулгүй байдал Бакалавр 2019
16 D061903 Сүлжээний технологи Бакалавр 2019
17 ҮТС D072102 Шим тэжээл судлал Бакалавр 2018
18 D072302 Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт Бакалавр 2018
19 D021203 Үйлдвэрлэлийн дизайн Бакалавр 2019
20 D072101 Хүнсний инженерчлэл Бакалавр 2020
21 D051202 Биотехнологи Бакалавр 2021
22 D021201 Хувцасны дизайн  Бакалавр 2021
23 D072202 Хэвлэлийн үйлдвэрлэлийн технологи  Бакалавр 2021
24 ХШУС D071102 Химийн технологи Бакалавр 2019
25 ЭХС D071202 Үйлдвэрийн экологи Бакалавр 2018