ШУТИС-ИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

Магадлан итгэмжлэл нь чанарыг баталгаажуулах, аливаа үйл ажиллагааг байнга өөрчлөн сайжруулахад чиглэгдсэн удирдлагын үр дүнтэй арга хэрэгсэл бөгөөд байгууллага, хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн түвшин, уялдаа холбоо, чанарыг тодорхойлох, оролцогч талууд, олон нийтэд итгэл үнэмшлийг бий болгох систем гэж үздэг. ШУТИС нь дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг хангах ажлын хүрээнд 2008-2020 оны хооронд 9 бүрэлдэхүүн сургуулийн бакалаврын 56, магистрын 13, докторын 1 хөтөлбөр, мэргэжлийг үе шаттай магадлан итгэмжлүүлж, гэрчилгээ гардан авсан бөгөөд дараагийн шатны магадлан итгэмжлүүлэх үйл ажиллагаа тасралгүй явагдаж байна.

ШУТИС-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрүүд

 

Хөтөлбөрийн тоо

(бүрэлдэхүүн сургуулиар)

 

 

ШУТИС-ИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХӨТӨЛБӨР

 

д/д

Сургууль

Мэргэжил

Зэрэг

Магадлан итгэмжлэгдсэн огноо

1

БАС

Архитектур

Бакалавр

2018

2

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

Бакалавр

2013

3

Усан хангамж ус цэвэрлэгээ

Бакалавр

2010

4

Иргэний ба үйлдвэрийн барилга

Магистр

2008

5

Усан хангамж ус цэвэрлэгээ

Магистр

2012

6

БуХС

Аялал жуулчлалын менежмент

Бакалавр

2015

7

Маркетингийн менежмент

Бакалавр

2011, 2018

8

Мэдээллийн системийн менежмент

Бакалавр

2014, 2018

9

Олон улсын бизнесийн менежмент

Бакалавр

2018

10

Санхүүгийн менежмент

Бакалавр

2009, 2018

11

Хүний нөөцийн менежмент

Бакалавр

2011, 2018

12

Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн менежмент

Бакалавр

2014, 2018

13

Харилцаа холбооны менежмент

Бакалавр

2018

14

Хөнгөн үйлдвэрийн менежмент

Бакалавр

2018

15

Нийгмийн ажил

Бакалавр

2020

16

Төрийн удирдлага

Бакалавр

2020

17

Маркетингийн менежмент

Магистр

2011

18

Менежмент, санхүүгийн

Магистр

2011

19

Үйлдвэрлэлийн менежмент

Магистр

2013

20

Хүний нөөцийн менежмент

Магистр

2012

21

Бизнесийн удирдлага

Доктор

2014

22

ГУУС

Ашигт малтмалын баяжуулалт

Бакалавр

2014

23

Уул уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалт

Бакалавр

2014

24

Уул уурхайн ашиглалтын технологи

Бакалавр

2014

25

Геологи

Бакалавр

2011

26

Хайгуулын өрөмдлөгийн техник технологи

Бакалавр

2013

27

Уул уурхайн маркшейдер

Бакалавр

2012

28

Геодези

Бакалавр

2012

29

ДаТС

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи

Бакалавр

2014

30

Машин үйлдвэрлэлийн технологи

Бакалавр

2010

31

Барилгын материал үйлдвэрлэлийн технологи

Магистр

2010

32

МехТС

Инженер багш

Бакалавр

2011

33

Менежмент, тээвэр

Бакалавр

2011

34

МХТС

Системийн аюулгүй байдал

Бакалавр

2019

35

Програм хангамж

Бакалавр

2019

36

Мэдээллийн систем

Бакалавр

2019

37

Мэдээллийн технологи

Бакалавр

2019

38

Цахилгаан холбоо

Бакалавр

2019

39

Утасгүй холбоо

Бакалавр

2019

40

Сүлжээний технологи

Бакалавр

2019

41

Автоматжуулалтын систем

Бакалавр

2019

42

Электрон системийн програм хангамж

Бакалавр

2019

43

Эмбеддэд систем

Бакалавр

2019

44

Компьютерийн техник хангамж, сүлжээ

Бакалавр

2010

45

Компьютерийн удирдлагатай систем

Бакалавр

2010

46

Мэдээлэл хэмжлийн электроник

Бакалавр

2009

47

ҮТС

Үйлдвэрлэлийн дизайн

Бакалавр

2019

48

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Бакалавр

2020

49

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Бакалавр

2020

50

Хоол зүй, тэжээхүй ухаан

Бакалавр

2018

51

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи эрүүл ахуй

Бакалавр

2013

52

Хувцас үйлдвэрлэлийн технологи, загвар зохион бүтээлт

Бакалавр

2018

53

Нэхмэлийн
үйлдвэрлэлийн технологи

Бакалавр

2015

54

Хүнсний биотехнологи

Бакалавр

2014

55

Хүнс үйлдвэрлэлийн машин, аппарат

Бакалавр

2009

56

Хөнгөн үйлдвэрлэлийн машин тоног төхөөрөмж

Бакалавр

2009

57

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Магистр

2014

58

Хүнс үйлдвэрлэлийн технологи

Магистр

2010

59

Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний технологи

Магистр

2008

60

ХШУС

Химийн технологи

Бакалавр

2019

61

Инженер математик

Бакалавр

2011

62

Инженер физик

Бакалавр

2011

63

Инженер математик

Магистр

2013

64

ЭХС

Үйлдвэрийн экологи

Бакалавр

2018

65

Цахилгаан систем

Бакалавр

2010

66

Цахилгаан хангамж

Бакалавр

2013

67

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

Бакалавр

2011

68

Үйлдвэр, хотын дулаан хангамж

Бакалавр

2012

69

Цахилгаан систем

Магистр

2011

70

Цахилгаан системийн автоматжуулалт

Магистр

2012