Сургалтын хамтарсан хөтөлбөрүүд


ШУТИС нь 2014 оны байдлаар гадны их, дээд сургуультай 10 гаруй сургалтын хамтарсан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал бакалаврын түвшинд (2+2), (2+3), ахисан түвшинд буюу магистрын (1+1) хөтөлбөрийг дараах сургуулиудтай хамтарч явуулж байна. Эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд ШУТИС-ийн оюутнууд сургалтын тодорхой хугацааг (1-2 жил) өөрийн сургуульд, үргэлжлүүлэн хамтын ажиллагааны гэрээтэй сургуулиудад суралцаж төгсөх боломжтой. Дараах хамтарсан хөтөлбөрүүд үр дүнтэй хэрэгжиж, олон оюутнууд элсэн суралцаж байна.  

 
 
Сургуулийн нэр
Орон
 
Хамтарсан хөтөлбөрийн төрөл
   Сургалтын үндсэн чиглэл
1.       
Technical University of Darmstadt
Герман/ ХБНГУ
Бакалаврын 2+2
Инженер,технологи
2.       
Freiberg University of Mining and Technology
Герман/ ХБНГУ
Бакалаврын 3+2
Уул уурхай
3.       
Moscow Power Engineering Institute
Орос/ОХУ
Бакалаврын 2+2
Эрчим хүч, цахилгаан, дулааны инженер,
4.       
Moscow State University of Technology and Management 
Орос/ОХУ
Бакалаврын 2+2
Хүнс,био-технологи
5.       
Moscow Technical University of Communications and Informatics
Орос/ОХУ
Бакалаврын 2+2
Холбоо, мэдээлэл технологи
6.       
Chonbuk National University
Солонгос/БНСУ
Бакалаврын 2+2
Инженер,технологи
7.       
Jungwon University
Солонгос/БНСУ
Бакалаврын 2+2,5
Магистрын 2+1
Инженер,технологи
8.       
Soonchunhyang University
Солонгос/БНСУ
Бакалаврын 2+
Мэдээлэл технологи
9.       
National United University
Тайвань/БНХУ
Магистрын 1+1
Бизнесийн удирдлага
10.  
Tainan University of Technology
Тайвань/БНХУ
Бакалаврын 2+2
Бизнесийн удирдлага
11.  
North China Electric Power University
Хятад/БНХАУ
Бакалаврын 2+2
Реле хамгаалалт, сэргээгдэх эрчим хүч, дулааны цахилгаан станц
12.  
Shandong University of Science and
Technology
Хятад/БНХАУ
Бакалаврын 1,5+2,5
Геодези,уул уурхай
13.  
University of Shanghai for Science
and Technology (Shanghai Medical
Instrumentation)
Хятад/БНХАУ
Бакалаврын 2+2
Эмнэлэгийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын инженер
14.  
IEC group of Institutions
Энэтхэг/БНЭУ
Бакалаврын 3+1
Мэдээлэл хангамж
15.  
International University of Japan
Япон
Магистрын 1+1
Бизнесийн удирдлага
16.  
Niigata Institute of Technology
Япон
Бакалаврын 2+2
Машин үйлдвэрлэлийн технологи