ШУТИС-ийн дэргэд гарааны компани байгуулж, ажиллуулах журам