5. Гадаад харилцааны чиглэлээр

  Гадаад багш, зочин профессор, мэргэжилтнийг урьж ажиллуулах журам

  ШУТИС-ийн Профессор, багш, ажилтан гадаадад томилолтоор ажиллах, суралцах, мэргэжил дээшлүүлэх журам

  ШУТИС-д Гадаадын иргэнийг суралцуулах журам

  Хамтын ажиллагаа, нийгмийн түншлэлийн талаар баримтлах бодлого