ШУТИС-иас “Номын баяр 2022” үйл ажиллагаанд оролцох зөвлөмж