Оюутны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ

ШУТИС-ийн Эрүүл мэндийн төв нь нийт багш, ажилтан, оюутнуудад яаралтай үед анхны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг. Орчин үеийн оношлогооны тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон үзлэг оношлогоо, урьдчилан сэргийлэх үзлэг хийдэг. ШУТИС-ийн шинээр элсэгч оюутнуудыг эрүүл мэндийн үзлэгт хамруулж оюутан бүрт карт нээдэг.

 ИХ  ЭМЧИЙН САЛБАР:

  1. Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль
  2. Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль
  3. Механик тээврийн сургууль

      Дотрын кабинет

Сувилагчийн пост /боолт, тариа/

          

          Шүдний кабинет

               

 Нөхөн сэргээх, физик эмчилгээний кабинет