Оюутны эрүүл мэндийн даатгал

     Шинжлэх ухаан, технологийн их сургууль нь Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн Нийгмийн даатгалын хэлтэстэй хамтран оюутан суралцагчдыг эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах гэрээ байгуулан ажилладаг. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 3 дахь хэсгийн 3-т оюутан, суралцагчдын эрүүл мэндийн даатгалд хамруулах ажлыг сургуулийн захиргаа хариуцан зохион байгуулна гэж заасны дагуу тус хуулийн хэрэгжилтйг хангасх үүднээс 19 насанд хүрсэн бүх суралцагчид сарын 4200, жилийн 50400 төгрөгийн эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэл төлөх үүрэгтэй.

 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ДААТГАЛЫН ТУХАЙ ХУУЛЬ  /Шинэчилсэн найруулга/ Энд дарж үзнэ үү.

Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ