ШУТИС-ийн мэргэжлийн сургалттай бүрэлдэхүүн сургууль, коллеж, МСҮТ-д суралцагчдын мэргэжлийн дадлага хийх журам