ШУТИС-ийн Эрчим хүчний сургуульд багш шалгаруулж авна
None

Ажлын байрны нэр: Цахилгаан инженерийн салбарт Цахилгаан хангамжийн багш, Дулааны инженерийн салбарт Дулааны цахилгаан станцын багш

Ажлын байранд тавигдах шаардлага:

 • Цахилгаан хангамж, Дулааны цахилгаан станц мэргэжлээр бакалавр, магистр зэрэгтэй
 • Дипломын голч дүн бакалаврын зэрэгт 2.8-аас, магистрын зэрэгт 3.0-аас тус тус доошгүй үнэлгээтэй байна.
 • Хамгаалсан сэдвийн хүрээнд судалгааны ажил хийдэг
 • Их, дээд сургууль, боловсролын байгууллагад ажилласан бол давуу тал болно.
 • Төлөвшсөн, ёс зүйтэй, эерэг харилцаа, хандлагатай
 • Ачаалал даах чадвартай

Заах хичээл:

Цахилгаан хангамжийн чиглэлээр

 1. Нам хүчдэлийн цахилгаан тоног төхөөрөмж
 2. Тээрийн цахилгаан хангамж
 3. Цахилгаан машин II
 4. Цахилгаан техникийн материал
 5. Инженерийн дизайн I
 6. Цахилгаан машин I

Дулааны цахилгаан станцын чиглэлээр

 1. Уур хангамжийн систем
 2. Дулаан солилцооны аппарат
 3. Хөргөлтийн төхөөрөмжийн дулаан солилцооны аппарат
 4. Шингэн ба хийн динамик
 5. Үйлдвэрлэлийн дадлага I

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн зураг бүхий анкет /Төрийн албаны зөвлөлийн 2019 оны 1 дүгээр сарын 31-ний өдрийн 05 дугаар тогтоолоор баталсан анкет/
 • Боловсролын зэргийн диплом, бусад үнэмлэх, сертификатын нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар, лавлагаа
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр, хуулбарын хамт
 • Оршин суугаа хорооны тодорхойлолт, лавлагаа
 • Ажил байдлын тодорхойлолт
 • Халдварт өвчингүй болон сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадалгаа /Сэтгэцийн өөрчлөлтгүй болох тухай эмчийн магадалгааг Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс авсан байх/

Бүртгэл: Бүрдүүлэх материалаа нэг PDF файл болгон 2020 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр хүртэл purevdulam@must.edu.mn хаягаар ирүүлнэ үү.

ШУТИС-ийн Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Утас: 324600