Төгсөх курсийн оюутнуудад цуврал сургалт зохион байгуулна
None