2020 оны “Оюутан цэрэг” цэргийн мэргэжил олгох сургалтын ОНЛАЙН бүртгэл эхэллээ
None

“Оюутан цэрэг”-т цэргийн мэргэжил олгох сургалтанд хамрагдах хүсэлтэй оюутнууд дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

  • 2020 оны 4-р сарын 1-ээс өмнө 18 нас хүрсэн байх
  • 1-р курсын оюутан байх
  • ҮГД 2,8-аас дээш байх

Дээрх шаардлага хангасан оюутнууд 2020 оны 3-р сарын 20-ны дотор энд дарж бүртгүүлнэ үү.

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба

11-321184