2020 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER AND ENERGY (PECON2020)


3-р сар. 2, 2020, 8:05 p.m.

2020 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON POWER AND ENERGY
(PECON2020)
7-8 December 2020

The Wembley A St Giles Hotel, George Town, Penang, MalaysiaPECon2020 эрдэм шинжилгээний хурал нь IEEE байгууллагаас 2 жилд 1удаа зохион байгуулдаг, тус байгууллагын индекстэй хурал бөгөөд зорилго ньцахилгаан эрчим хүч, цахилгаан электроник, цахилгаан хөтөч, сэргээгдэх эрчимхүч, удирдлагын системүүдийн талаарх хамгийн сүүлийн үеийн судалгаануудыгхэлэлцдэг юм. Энэ удаагийн хурлын хөтөлбөрт нэгдсэн хуралдаан, салбар хуралдаан, үзэсгэлэн зэрэг орсон. Дараах сэдвүүдээр оролцох боломжтой. Үүнд:

- Electrical Machines and Drives
-High Voltage Engineering & Technology
-Power Electronics and Applications
-Integration of Distributed Energy Resources
-Power System Economics and Energy Markets
-Power System Planning and Operation
- Renewable Energy Technologies and Issues
-Smart Grid Technologies and Issues
-Industrial Electronics
-Industrial Applications
-Information and Communication Technologies
-Control, Intelligent Systems, Robotics
-Other related topics

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ СУРВАЛЖ:

Дэлгэрэнгүй мэдээллийн хурлын вэбсайт: https://attend.ieee.org/pecon-2020/
Судалгааны өгүүлэл илгээх холбоос: https://edas.info/N27217
IEEE-ийн загвар: https://www.ieee.org/conferences/publishing/templates.html

 

ХУГАЦАА:

Хуралд бүрэн хэмжээний өгүүлэл илгээх: 2020 оны 6 дугаар сурын 6
Өгүүлэл хэвлэлтэд тэнцсэн мэдэгдэл: 2020 оны 9 дүгээр сурын 6
Хуралд Эрт бүртгүүлэх /хуралд хөнгөлөлттэй бүртгэнэ/: 2020 оны 9 дүгээр
сурын 30 Хурлын Энгийн бүртгэл: 2020 оны 10 дугаар сурын 30
Хурал: 2020 оны 12 дугаар сурын 7-8.


Энэхүү эрдэм шинжилгээний хуралд ШУТИС-ийн профессор багш, судлаачдыг оролцохыг урьж байна.

Холбоо барих утас: 318153 /1030

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, ИННОВАЦИЙН ГАЗАР