Докторын зэрэг хамгаална


1-р сар. 15, 2020, 5:42 p.m.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал коронавирус халдварын эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд түр хойшлогдсон болно. 

ШУТИС, Бизнесийн ахисан түвшний сургуулийн докторант Бааст овогтой Баттулга "Технологийн түвшний үнэлгээний арга зүйн асуудал" (Ноос, ноолуурын үйлдвэрүүдийн жишээн дээр) сэдвээр бизнесийн удирдлагын доктор (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2020 оны 02 сарын 07 өдөр 16.00 цагт ШУТИС-ийн Төв номын сангийн 405 тоот өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТИС-ийн Төв номын сангаас танилцана уу.

Бизнесийн удирдлагын хамгаалуулах зөвлөл