ШУТИС-ийн 2020 оны багш, ажилчдын спорт наадамд бэлтгэх хуваарь
None