Шинжлэх Ухаан Технологийн Их Сургуулийн 2020 оны багш, ажилчдын спортын наадмын удирдамж
None