“Японы Цөмийн станцын өнөөгийн байдал ба Хүний нөөцийг хөгжүүлэх асуудалд” сэдэвт лекцэнд урьж байна
None