Докторын зэрэг хамгаална


12-р сар. 7, 2019, 3:05 a.m.

ШУТИС-ийн Эрдэс боловсруулалт, инженерчлэлийн салбарын докторант Ц.Энхбатын “Асинхрон хөдөлгүүрийн роторын гэмтлийг доргионы ба цахилгаан соронзон моментын үл задлах аргаар оношлох судалгаа” сэдэвт Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 12 сарын 24-ний өдрийн 10 цагт ШУТИС-ийн T-207 тоот өрөөнд болно.

Уул уурхайн үйлдвэрлэл, технологийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл