Гадаад хэлний нэгдсэн шалгалт дахин өгөх магистрантуудын анхааралд
None

2019/2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын магистрантурын гадаад хэлний нэгдсэн шалгалтыг албан томилолт, зайлшгүй шалтгаанаар өгөөгүй магистрантуудаас 2019 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн 10:00 цагт ШУТИС-ийн хичээлийн Е-409 тоот өрөөнд авна.

Жич:

  1. Шалгалт өгөх магистрантууд сургалтын албанд хүсэлтээ гаргасан байх
  2. Шалгалтад орохдоо иргэний үнэмлэх болон оюутны үнэмлэхтэй ирэх бөгөөд шалгалтад иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэхийн аль нэгээр орох боломжгүй. Иргэний үнэмлэхээ гээгдүүлсэн бол гадаад паспорт, эсвэл   лавлагаа авч ирэх шаардлагатай.

СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН БҮРТГЭЛИЙН АЛБА 2019.11.22