ХШУС-ийн ХИС-аас зохион байгуулах “Ерөнхий хими-2019” нээлттэй өдөрлөг
None

ХШУС-ийн ХИС-аас зохион байгуулах “Ерөнхий хими-2019” нээлттэй өдөрлөг 2019-2020 оны хичээлийн жилийн намрын улирал

ШУТИС-ийн Ерөнхий хими (S.CT101) хичээлийг судалж буй оюутнуудад зориулан уг хичээлийн суурь мэдлэгийг бататгах, хоцрогдлыг арилгах, суралцагсдыг идэвхжүүлэх зорилгоор XIII, XIV долоо хоногийн Бямба гаригт 1-116 өрөөнд дараах хуваарийн дагуу  нээлттэй өдөрлөг явагдана.

  1. Ерөнхий химийн лекцийн хичээлээр давтлага авах бие даалтыг  нөхөж, тооцуулах хуваарь

Лекцийн сэдэв

Огноо, өрөө

Цаг

Хариуцах багшийн нэр

1

Химийн үндсэн ойлголт, гол хуулиуд

Атомын бүтэц: цөмийн бүтэц, цөмийн урвал

2019 оны          11-р сарын 16

Бямба гариг,

1-116 тоот

1000-1130

М.Наранцэцэг

2

Квант механикийн онолын үндэс, квантын тоонууд ба атомын орбиталь. Үелэх систем ба атомын бүтэц, тэдгээрийн харилцаа холбоо

1140-1310

 

Н.Баттулга

3

Химийн холбоо: валентийн холбооны арга, Валентийн бус холбооны төрлүүд

1320-1450

О.Отгонтуул

4

Термодинамикийн үндсэн ойлголт, химийн урвалын дулаан

1500-1630

Т.Баттөмөр

5

Химийн кинетик ба тэнцвэр, түүний шилжилт

2019 оны

 11-р сарын 23

Бямба гариг,

1-116 тоот

1000-1130

А.Доржготов

 

6

Уусмал, уусах чанар. Электролит биш уусмалын шинж

1140-1310

С.Билэгсайхан

7

Электролитийн диссоциацийн онол. Электролит уусмал: Хүчтэй ба сул электролит, Усны диссоциаци, рН

1320-1450

Р.Долгоржав

8

Исэлдэн-ангижрах урвал, түүний хэрэглээ. Электролиз

1500-1630

Х.Серикжан

 

Жич: Өдөрлөгийн хүрээнд  Ерөнхий хими хичээлийг судалж буй  бүх оюутнуудад лекц, бодлогоор давтлага өгөхийн зэрэгцээ бие даалтын ажлыг нөхөн шалгуулж тооцуулах боломжтой.

  1. Ерөнхий химийн лабораторийн хичээлийг нөхөж, тооцуулах хуваарь

Сэдэв

Огноо, гариг

Цаг, өрөө

Хариуцах багшийн нэр

1

Лабораторийн ажил № 1, 2, 3

11-р сарын 18, 25

Даваа

III, IV

1-123

М.Энхтуул

2

Лабораторийн ажил № 4, 5

11-р сарын 18, 25

Даваа

VI, VII

Бл-404

Ө.Бекен

3

Лабораторийн ажил № 6, 7, 8

11-р сарын 21, 28

Пүрэв

IV, V

Т-404

С.Баяржаргал

4

Лабораторийн ажил № 9, 10

11-р сарын 22, 29

Баасан

II, IV

Т-201

Б.Мөнх-Пүрэв

5

Лабораторийн ажил № 11, 12

11-р сарын 22, 29

Баасан

V, VI

1-115

Ц.Баяртсайхан

 

ХИМИЙН ИНЖЕНЕРЧЛЭЛИЙН САЛБАР

2019-11-11