Докторын зэрэг хамгаална
None

ШУТИС, Бизнесийн Ахисан Түвшний Сургуулийн докторант Лхагвадорж овогтой Гүнжаргалын “Бизнесийг орлогын хандлагаар үнэлэхэд өсөлтийн хувийг тооцох арга зүйн судалгаа”  сэдвээр Бизнесийн удирдлагын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрийн 16:00 цагт МУИС-ийн I байрны 320 тоот өрөөнд.

Бизнесийн удирдлагын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл