Докторын зэрэг хамгаална
None

ШУТИС-ийн Цахилгааны инженерийн салбарын докторант Ш.Төрбатын “Тээрмийн их чадлын синхрон хөдөлгүүрийн сүлжээний тэжээлийн горимоос давтамж хувиргагчийн удирдлагын горимд шилжих математик аргачлал боловсруулах” сэдэвт Техникийн ухааны доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал  2019 оны 10 сарын 25-ны өдрийн 14 цагт ШУТИС-ийн T-207 тоот өрөөнд болно.

Эрчим хүчний докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл