ШУТИС-ийн оюутны эрдэм судлалын ажлыг дэмжих чиглэлээр онлайн сургалтыг бэлтгэн хүргэж байна
None

ШУТИС-ийн оюутны судалгаа шинжилгээний ажлыг дэмжихэд чиглэсэн цуврал лекцүүдийг онлайнаар бэлтгэн хүргэж байна. Оюутнууд та бүхэн бидний бэлтгэсэн сургалтыг сонирхон судлана уу.

“Судалгааны ажлыг хэрхэн бичиж, илтгэх вэ?”

Илтгэгч: Ц.Эрдэнэзаяа   / ГХИ-ийн Ази судлалын тэхимийн ахлах багш, доктор (Ph.D)/

 “Эдийн засгийн тооцоолол, судалгааны арга аргачлал”

Илтгэгч: Б.Оюунчимэг / Уул уурхайн менежментийн профессор, доктор (Ph.D)/

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба