ШУТИС-ийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн ЦАГИЙН /эчнээ/ сургалтын элсэлтийн бүртгэл 10 дугаар сарын 15-ныг хүртэл явагдаж байна
None

Элсэгчид тавигдах шаардлага: Дээд боловсролын болон техникчийн зэрэгтэй байх.

Бүрдүүлэх материал:

  • Иргэний үнэмлэх /эх хувь, хуулбар/
  • Ажлын газрын тодорхойлолт
  • Боловсролын дипломын эх хувь болон нотариатаар баталгаажуулсан хуулбар. (Гадаад улсад боловсрол эзэмшсэн бол дипломын албан ёсны орчуулга хийлгэн, нотариатаар батлуулсан байх)
  • Төгссөн сургуулийн төгсөлтийн тушаалын архивын хуулбар (Дипломын мэдээлэл БСШУСЯ-ны дээд боловсролын удирдлагын мэдээллийн системийн бүртгэлд ороогүй элсэгчийн хувьд)
  • Цээж зураг /2%
  • Бүртгэлийн хураамж 10000 төг

Дээрх материалыг бүрдүүлэн, бүрэлдэхүүн сургуулийн сургалтын албанд бүртгүүлнэ.

Бүрэлдэхүүн сургууль

СА-ны өрөө

Утасны дугаар

 

Барилга, архитектурын сургууль

2-р байр, 309 тоот

324590-2006

 
 

Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль

5-р байр, 111 тоот

70150433

 

Геологи, уур уурхайн сургууль

2-р байр, 22Б

324590-2706

 

Механик тээврийн сургууль

7-р байр, 102 тоот

70110534

 

Мэдээлэл, холбооны технологийн сургууль

6-р байр, 108 тоот

70152333

 

Үйлдвэрлэл технологийн сургууль

1-р байр, 300 тоот

324590-2606

 
 

Хэрэглээний шинжлэх ухааны сургууль

1-р байр, 400 тоот

324590-2306

 

Эрчим хүчний сургууль

2-р байр, 412 тоот

324590-2806

 

Дархан-Уул аймаг дахь технологийн сургууль

ДаТС, 210 тоот

70374735

 
 
 
 

Орхон аймаг дахь технологийн сургууль

ОрТС, 110 тоот

01352-73318