Санхүүгийн боловсрол олгох сургалт зохион байгуулагдана
None

ШУТИС-ийн оюутнуудын санхүүгийн боловсролд чиглэсэн цуврал сургалтыг Голомт банкны захирал лекторуудаар дараах хуваарийн дагуу уншуулна.

  1. ШУТИС-ийн хичээлийн I байр “Хурлын танхим”-д 2019 оны IX/18-нд 13:00 цагт
  2. БуХС-ийн 130 тоот танхимд 2019 оны IX/19-нд 13:00 цагт
  3. МехТС-ийн “Хурлын танхим”-д 2019 оны IX/20-нд 13:00 цагт
  4. МХТС-ийн 114 тоот танхимд 2019 оны IX/23-нд 11:30 цагт тус тус зохион байгуулна.

Дээрх өдрүүдэд сургууль тус бүрт санхүүгийн мэдлэгийн талаарх сурталчилгаа нээлттэй явагдана.

Дээрх сургалтанд оюутнууд идэвхтэй хамрагдана уу.

Лекц унших лекторууд
 

Оюутны соёл, үйлчилгээний алба