Сургалтын хөтөлбөрийн хөндлөнгийн үнэлгээ-асуудал- шийдэл" хэлэлцүүлэг болно


9-р сар. 13, 2019, 1:36 a.m.

"СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХӨНДЛӨНГИЙН  ҮНЭЛГЭЭ-АСУУДАЛ- ШИЙДЭЛ" ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 2019-09-13-ны өдөр 14:00-17:00 цагийн хооронд ШУТНС-ийн E-504 тоот өрөөнд болно.  

Хөтөлбөр хариуцсан профессорууд хэлэлцүүлэгт идэвхитэй оролцоно уу!    

Ажлын хэсэг