Орчуулгын онол болон дадлагын сургалт
None

Англи хэлний академиас Англи-Монгол, Монгол-Англи хэлний орчуулга хийх сонирхолтой болон орчуулгын ур чадвараа дээшлүүлэх хүсэлтэй хүмүүст зориулан “Орчуулгын онол болон дадлагын эрчимжүүлсэн” сургалтыг зохион байгуулах гэж байна. Сургалтын явцад орчуулгын төрөл, хэлбэр, аргуудыг үзэхээс гадна англи хэлний ахисан түвшний дүрмүүдийг сэргээж үзэх юм.

Хугацаа: 01/X-02/XI    Мягмар, Пүрэв гарагт 18:30-21:00, Бямба гарагт 16:30-19:00

Төлбөр: 450 000MNT

Тавигдах шаардлага: Англи хэлний ахисан дундаас дээш түвшинтэй байх

Бүртгэл 11325582 болон English Academy of MUST/FB хуудсаар хийгдэнэ.

Анги дүүргэлт хязгаартай тул өөрийн суудлыг урьдчилан баталгаажуулна уу!

Course Schedule:

 

Week

Date

Material to be Covered

Section

Week 1: Introduction

Oct 1

·   Theories of translation

·   Models of translation

·   Review of advanced grammar

Lecture and Review

Oct 3

·   Review of advanced grammar

·   Types of translation: Social and political texts

Review and Practice

 

Oct 5

·   Review of Social and political texts

·   Typologies of equivalence

Review and Lecture

Week 2: Translation and interpretation method

Oct 8

·   Review of advanced grammar

·   Types of translation: Newspaper articles and advertising

Review and Practice

Oct 10

·        Review of Newspaper articles and advertising

·        Types of translation: Scientific and technical translation

Review and Practice

 

Oct 12

·        Translation and interpretation method

·        Review of Scientific and technical translation

Lecture and Practice

Week 3: Translation and interpretation method

Oct 15

·        Translation and interpretation method (cont.)

·        Types of translation: Commercial translation

Lecture and Practice

Oct 17

·        Translation and interpretation method (cont.)

·        Types of translation: Commercial translation (cont.)

Lecture and Practice

Oct 19

·        Review of Commercial translation

Practice

Week 4: Translation and interpretation method

Oct 22

·        Oral and simultaneous interpretation

·        Types of translation: Conference interpreting

Lecture and Practice

Oct 24

·        Oral and simultaneous interpretation (cont.)

·        Types of translation: Court interpreting

Lecture and Practice

Oct 26

·        Oral and consecutive interpretation

·        Types of translation: Dialogue Interpreting

Lecture and Practice

Week 5: Practice

Oct 29

·        Practice

Practice

Oct 31

·        Practice

Practice

Nov 2

·        Practice

Practic