ШУТИС байгуулагдсны 60 жилийн ойн нэрэмжит багш, ажилтны волейболын тэмцээний удирдамж
None