Докторын зэрэг хамгаална
None

ШУТИС-ийн докторант Жигжжав овогтой Мягмаржав нь “Авто тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын үеийн экологийн аюулгүй байдалд хөдөлгөөний горимын үзүүлэх нөлөө” сэдвээр Техникийн ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 9 дүгээр  сарын 27-ны өдрийн 16.00 цагт ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын өрөөнд болно.

Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл