Докторын зэрэг хамгаална
None

ШУТИС-ийн докторант Төмөр-Очир овогтой Эрдэнэбат нь “Агаарын сэнсний бүтээмжийг давхар гадаргуутай алга ашиглан сайжруулах судалгаа” сэдвээр Техникийн ухааны доктор(Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 14.00 цагт ШУТИС-ийн Механик, тээврийн сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн хурлын өрөөнд болно.

Механик инженерийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл