"Системийн инженерчлэл гэж юу вэ? түүний ач холбогдол" сэдэвт хэлэлцүүлэг болно
None