“MUST CUP 2019” хөл бөмбөгийн тэмцээний тоглолтын хуваарь
None

2019 оны 9 дүгээр сарын 7-ны өдрийн 14 цагаас

А хэсэг

Сургууль

1

2

3

4

Хожлын оноо

дүн

1

ЗАА

 

 

 

 

 

 

2

ЭХС

 

 

 

 

 

 

3

ХШУС

 

 

 

 

 

 

4

МехТС

 

 

 

 

 

 

 “В хэсэг

Сургууль

1

2

3

4

Хожлын оноо

дүн

1

ГУУС

 

 

 

 

 

 

2

ОрТС

 

 

 

 

 

 

3

БуХС

 

 

 

 

 

 

4

МХТС

 

 

 

 

 

 

Тоглолтын хуваарь:

Баг

Баг

1

ЗАА

МехТС

2

ЭХС

ХШУС

3

ГУУС

МХТС

4

ОрТС

БуХС

5

ЗАА

ХШУС

6

ЭХС

МехТС

7

ГУУС

БуХС

8

ОрТС

МХТС

9

ЗАА

ЭХС

10

ХШУС

МехТС

11

ГУУС

ОрТС

12

БуХС

МХТС