Ажил олгогч, төгсөгч оюутны уулзалт арга хэмжээнд урьж байна
None