Докторын зэрэг хамгаална
None

ШУТИС-ийн Гадаад хэлний сургуулийн докторант Оросоогийн Мягмарсүрэн нь “МОНГОЛ УЛСЫН БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР ДАХЬ ГАДААД ХЭЛНИЙ БОДЛОГО, ХЭРЭГЖИЛТ, ҮР ДҮН” сэдэвт бүтээлээр хэл шинжлэлийн ухааны докторын (Ph.D) зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал 2019 оны 6 сарын 14-ны өдрийн 14.00 цагт МУИС-ийн хичээлийн I байрны 320 тоот өрөөнд болно. Горилогчийн бүтээлтэй ШУТИС-ийн төв номын сангаас танилцана уу.

Хэл шинжлэлийн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл