Докторын зэрэг хамгаална


6-р сар. 3, 2019, 1:27 a.m.

ШУТИС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын докторант Яндагдоржийн Байгалмаа "Улаанбаатар хотыг хүүхдэд ээлтэй хотын үзэл баримтлалын үүднээс судлах нь" нэг сэдэвт бүтээлээр Нийгмийн ажлын доктор (PhD)-ын зэрэг хамгаална.

Хамгаалуулах зөвлөлийн хурал МУИС-ийн II байрны 220 тоот өрөөнд 2019 оны 06 дугаар сарын 28-ны өдрийн 14 цагт болно.

Социологи, нийгмийн ажлын докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл