Сургалт зохион байгуулах тухай


5-р сар. 28, 2019, 8:41 a.m.

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтийн талаар 05 дугаар сарын 29-ний өдрийн 11.00-12.00 цагийн хооронд Номын сангийн 405 тоотод сургалт зохион байгуулагдах тул бүрэлдэхүүн сургуулиудын нягтлан бодогч нар болон байр ашиглалт хариуцсан менежерүүд сургалтанд хамрагдана уу. Мөн худалдан авах ажиллагааны А3 сертификаттай сонирхсон багш, ажилчид өргөнөөр оролцоно уу.

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ХАНГАМЖИЙН ГАЗАР