Бурхан багшийн их дүйчин өдөрт зориулсан хүндэтгэлийн жагсаал болно
None

ШУТИС-иас “Хүндэтгэлийн жагсаал”-д Хүндэтгэлийн жагсаалд оролцох сонирхолтой багш, оюутнууд ижил хувцастай оролцох тул Оюутны соёл, үйлчилгээний албанд урьдчилан бүртгүүлнэ үү.

ОЮУТНЫ СОЁЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБА