"Багшийн туслах оюутан" клубийн 30 онооны шалгалтанд бэлтгэх зорилтот хичээл явагдаж байна
None

2018-2019 оны хичээлийн жилийн хаврын улирлын

"Багшийн Туслах Оюутан Клуб"-ийн 30 онооны зорилтот хичээлийн хуваарь

Жич: Анги бүрдүүлэлтгүй тул хүссэн бүх оюутан хамрагдах боломжтой

Цаг хугацаа

5-р сарын 

4-нд

5-р сарын 12-нд

5-р сарын 18-нд

1

14:00-15:30

 Математик-2

  Математик-2

Математик-2 

2

15:40-17:10

Ерөнхий хими

Ерөнхий хими

Ерөнхий хими 

3

17:20-18:50

Физик-2

Физик

Физик