ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 5 дугаар сарын 07-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 5 ДУГААР САРЫН 07-НЫ

ХУРЛААР ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

1. ШУТИС-ийн 2018 оны санхүүгийн тайлан, төсвийн гүйцэтгэл, аудитын дүгнэлт, зөвлөмж

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

СНББА-ны дарга Д.Барсболд

2. 2019/2020 оны хичээлийн жилийн сургалтын нэг кредитийн үнэлгээ, оюутны байрын төлбөр

СХОЭ дэд захирал Л.Баяр-Эрдэнэ

ХХТГ-ын дарга Ж.Арслан

3. Баримт бичгийн боловсруулалт, бүртгэл, хяналтын журам

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

4. ШУТИС-ийн үйл ажиллагаанд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх журам

ХШҮЭ дэд захирал Ц.Баатархүү

5. ШУТИС-ийн профессор багш нарын ажлын гүйцэтгэлийг кредитээр тооцож, үнэлэх журамд өөрчлөлт оруулах тухай

СОАЭ дэд захирал Х.Энхжаргал

Бусад асуудал,

  • ШУТИС-ийн 2018 оны хамтын гэрээнд үүсгэсэн маргааныг шийдвэрлэх тухай

            ЗХНГ-ын дарга Н.Ганзориг

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР