ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн ээлжит бус хурал 2019 оны 4 дүгээр сарын 30-нд хуралдана
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН ЭЭЛЖИТ БУС ХУРАЛ 2019 ОНЫ 4 ДҮГЭЭР САРЫН 30-НЫ 1130 ЦАГТ ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН 1-203 ТООТ ӨРӨӨНД БОЛНО.

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР