ШУТИС-ийн Захирлын зөвлөлийн 2019 оны 02 дугаар сарын 26-ны хурлаар хэлэлцэх асуудал
None

ШУТИС-ИЙН ЗАХИРЛЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 26-НЫ ХУРЛААР

ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ

 

Хурал Эрдмийн зөвлөлийн 1-203 тоот өрөөнд 1400 цагт эхэлнэ.

1. “Робокон-2019” тэмцээн зохион байгуулах тухай

ЭШХАЭ дэд захирал Т.Намнан

2. ҮТС-ийн нэхмэлийн үйлдвэрлэлийн технологи” хөтөлбөрийг олон улсын ASIIN байгууллагаар магадлан итгэмжлүүлэхэд санхүүгийн дэмжлэг хүсэх

ҮТС-ийн захирал Ж.Туяацэцэг

 

Бусад асуудал,

 

ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ГАЗАР