SPSS сургалт


12-р сар. 31, 2018, 2:48 a.m.

‘’Судалгааны баримт, мэдээллийг боловсруулахад SPSS программын хэрэглээ” эрчимжүүлсэн сургалтад бүртгэж байна. холбогдох утас 96616500